ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Transcatheter mitral valve-in-ring implantation by the transfemoral approach: First experience in Greece. Chrissoheris MP, Halapas A, Papadopoulos K, Kourkoveli P, Nikolaou I, Bouboulis N, Pattakos G, Spargias K. Hellenic J Cardiol. 2019 Jun 5. pii: S1109-9666(19)30053-3. doi: 10.1016/j.hjc.2019.05.003.
 2. Pacemaker Implantation After Mitral Valve Surgery With Atrial Fibrillation Ablation. DeRose JJ Jr, Mancini DM, Chang HL, et al; CTSN Investigators. J Am Coll Cardiol. 2019 May 21;73(19):2427-2435.
 3. Post-Pericardiotomy Syndrome: Beware or Just Be Aware?  Pattakos G, Omer S, Jimenez E. J Am Heart Assoc. 2018 Nov 20;7(22):e011118. doi: 0.1161/JAHA.118.011118.
 4. Biatrial maze procedure versus pulmonary vein isolation for atrial fibrillation during mitral valve surgery: New analytical approaches and end points.Blackstone EH, Chang HL, Rajeswaran J, et al; Cardiothoracic Surgical Trials Network Investigators. J Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Jan;157(1):234-243.e9. doi: 10.1016/j.jtcvs.2018.06.093. Epub 2018 Jul 27
 5. Risks and Rewards of Advanced Practice Providers in Cardiothoracic Surgery Training: National Survey. Blitzer D, Stephens EH, Tchantchaleishvili V, Lou X, Chen P, Pattakos G, Vardas PN. Ann Thorac Surg. 2018 Oct 9. pii: S0003-4975(18)31430-9. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.08.035.
 6. Appraisal of mentorship in cardiothoracic surgery training Stephens EH, Goldstone AB, Fiedler AG, Vardas PN, Pattakos G, Lou X, Chen PC, Tchantchaleishvili V..J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Jul 18. pii: S0022-5223(18)31791-4. doi: 10.1016/j.jtcvs.2018.06.046.
 7. Transcatheter Aortic Valve Replacement in a Patient with Dextrocardia and Situs Inversus Totalis. Pattakos G, Chrissoheris M, Halapas A, Papadopoulos K, Kourkoveli P, Bouboulis N, Pattakos S, Spargias K. Ann Thorac Surg. 2018 Jun 13. pii: S0003-4975(18)30839-7. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.05.041.
 8. Chronic Type I and Type III aortic dissections: a propensity analysis of outcomes after open distal repair. Preventza O, Price MD, Amarasekara HS, Tullos A, Chen P, Reidy MR, Pattakos G, de la Cruz KI, Zhang Q, Coselli JS. Eur J Cardiothorac Surg. 2018 Mar 2. doi: 10.1093/ejcts/ezy039.
 9. Secondary surgical-site infection after coronary artery bypass grafting: A multi-institutional prospective cohort study.Gulack BC, Kirkwood KA, Shi W, Smith PK, Alexander JH, Burks SG, Gelijns AC, Thourani VH, Bell D, Greenberg A, Goldfarb SD, Mayer ML, Bowdish ME; Cardiothoracic Surgical Trials Network (CTSN). J Thorac Cardiovasc Surg. 2017 Dec 5. pii: S0022-5223(17)32412-1. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.10.078.
 10. Current Status of Endovascular Training for Cardiothoracic Surgery Residents in the United States. Vardas PN, Stefanescu Schmidt AC, Lou X, Goldstone AB, Pattakos G, Fiedler AG, Stephens EH, Tchantchaleishvili V. Ann Thorac Surg. 2017 Nov;104(5):1748-1754. doi: 10.1016/j.athoracsur.2017.07.020. Epub 2017 Sep 29.
 11.  Diagnostic Imaging and Treatment of a Left Atrial Paraganglioma Gahremanpour A, Pattakos G, Reul RM, Mirzai-Tehrane M.. Tex Heart Inst J. 2017 Aug 1;44(4):296-298. doi: 10.14503/THIJ-16-5749. eCollection 2017 Aug. No abstract available.
 12. Resection of Celiac Artery Aneurysm with Bypass Grafting to the Splenic and Common Hepatic Arteries. Pattakos G, Tolpin D, Ott DA. Tex Heart Inst J. 2017 Feb 1;44(1):77-79. doi: 10.14503/THIJ-16-5802. eCollection 2017 Feb
 13. Incidence, Predictors, and Impact of Postoperative Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Grafting in Military Veterans. Omer S, Cornwell LD, Bakshi A, Rachlin E, Preventza O, Rosengart TK, Coselli JS, LeMaire SA, Petersen NJ, Pattakos G, Bakaeen FG. Tex Heart Inst J. 2016 Oct 1;43(5):397-403. eCollection 2016.
 14. Rate Control versus Rhythm Control for Atrial Fibrillation after Cardiac Surgery. Gillinov AM, Bagiella E, Moskowitz AJ, et al; CTSN. N Engl J Med. 2016 May 19;374(20):1911-21. doi: 10.1056/NEJMoa1602002. Epub 2016 Apr 4.
 15. Two-Year Outcomes of Surgical Treatment of Moderate Ischemic Mitral Regurgitation. Michler RE, Smith PK, Parides MK, et al; CTSN. N Engl J Med. 2016 May 19;374(20):1932-41. doi: 10.1056/NEJMoa1602003. Epub 2016 Apr 3.
 16. Two-Year Outcomes of Surgical Treatment of Severe Ischemic Mitral Regurgitation. Goldstein D, Moskowitz AJ, Gelijns AC, et al; N Engl J Med. 2016 Jan 28;374(4):344-53. doi: 10.1056/NEJMoa1512913. Epub 2015 Nov 9.
 17. Sequentially Updated Discharge Model for Optimizing Hospital Resource Use and Surgical Patients' Satisfaction. Tong MZ, Pattakos G, He J, Rajeswaran J, Kattan MW, Barsoum WK, Blackstone EH, Johnston DR Ann Thorac Surg. 2015 Oct 17. pii: S0003-4975(15)00929-7. doi: 10.1016/j.athoracsur.2015.05.090.
 18. Surgical ablation of atrial fibrillation during mitral-valve surgery. Gillinov AM, Gelijns AC, Parides MK, et al; CTSN Investigators. N Engl J Med. 2015 Apr 9;372(15):1399-409. doi: 10.1056/NEJMoa1500528. Epub 2015 Mar 16.
 19. Predicting recurrent mitral regurgitation after mitral valve repair for severe ischemic mitral regurgitation. Kron IL, Hung J, Overbey JR, et al; CTSN Investigators. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015 Mar;149(3):752-61.e1. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.10.120. Epub 2014 Nov 6.
 20. Cardiothoracic Surgical Trials Network Investigators. Surgical treatment of moderate ischemic mitral regurgitation. Smith PK, Puskas JD, Ascheim DD, et al; N Engl J Med. 2014 Dec 4;371(23):2178-88. doi: 10.1056/NEJMoa1410490. Epub 2014 Nov 18.
 21. Mitral-valve repair versus replacement for severe ischemic mitral regurgitation. Acker MA, Parides MK, Perrault LP, et al; CTSN. N Engl J Med. 2014 Jan 2;370(1):23-32. doi: 10.1056/NEJMoa1312808. Epub 2013 Nov 18.
 22. Jehovah's Witnesses may not have identical outcomes with nontransfused non-witnesses after cardiac surgery--reply. Pattakos G, Koch CG, Blackstone EH. JAMA Intern Med. 2013 Feb 11;173(3):249. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.2139.
 23. Robotic posterior mitral leaflet repair: neochordal versus resectional techniques. Mihaljevic T, Pattakos G, Gillinov AM, Bajwa G, Planinc M, Williams SJ, Blackstone EH Ann Thorac Surg. 2013 Mar;95(3):787-94. doi: 10.1016/j.athoracsur.2012.08.042. Epub 2012 Oct 25
 24. Perioperative heart-type fatty acid binding protein levels in atrial fibrillation after cardiac surgery. Rader F, Pujara AC, Pattakos G, Rajeswaran J, Li L, Castel L, Chung MK, Gillinov AM, Costantini O, Van Wagoner DR, Blackstone EH. Heart Rhythm. 2013 Feb;10(2):153-7. doi: 10.1016/j.hrthm.2012.10.007. Epub 2012 Oct 5.
 25. Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation.  Pattakos G, Koch CG, Brizzio ME, Batizy LH, Sabik JF 3rd, Blackstone EH, Lauer MS Arch Intern Med. 2012 Aug 13;172(15):1154-60. doi: 10.1001/archinternmed.2012.2449.
 26. Preoperative prediction of non-home discharge: A strategy to reduce resource utilization after cardiac surgery. Pattakos G, Johnston D, Houghtaling P, Nowicki ER, Blackstone EH. J Am Coll Surg 2012 Feb;214(2):140-7.
 27. Simplified perfusion strategy for removing retroperitoneal tumors with extensive cavoatrial involvement. Navia JL, Brozzi NA, Nowicki ER, Blackstone EH, Krishnamurthi V, Sinkewich MG, Rajeswaran J, Pattakos G, Lytle BW. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jul 22. [Epub ahead of print]
 28. The "vulnerable stage" of general surgery residency. Pattakos G, Blackstone EH. Arch Surg. 2011 Aug;146(8):991
 29. Age-related changes of bradykinin B1 and B2 receptors in rat heart. Kintsurashvili E, Duka A, Ignjacev I, Pattakos G, Gavras I, Gavras H Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005 Jul;289(1):H202-5. Epub 2005 Feb 11.
Συνεργάτης Β΄Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΥΓΕΙΑ»

Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι
210 6867639, 210 6867640
gregpattakos@yahoo.com
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
© 2020 Γρηγόριος Παττακός. All rights reserved.